Monochromatyczne rysunki Anny Marii Rusinek dzięki niezwykle dynamicznej, zdecydowanej kresce tworzą wielopoziomowe narracje. Pojawiające się czasem plamy koloru rozbudowują kolejne wątki i stanowią barwny kontrapunkt wydobywający z dzieła kluczowe elementy.

Mimo że tworzone piórkiem i tuszem rysunki z powodzeniem mogą funkcjonować jako samodzielne dzieła, artystka najczęściej wplata je w opowieści pisane. Niezwykle sugestywne ilustracje do książek, tworzone pod indywidualne zamówienie, wzmacniają odbiór słów, rozbudowują nowe tropy i współtworzą wraz z tekstem spójną, immanentną kompozycję. Synergia sztuki werbalnej i wizualnej oddziałuje niezwykle silnie, uzależniająco wręcz, zwielokrotniając przyjemność obcowania z książką.

 

r